Door onze jarenlange ervaring hebben wij ook veel zeer ervaren trainers en co-trainers om ons heen verzameld.

Incompany training organiseren?
We maken maatwerk en kijk de mogelijkheden op arianda.nl

Afbeelding 1

Hoe werken onze ervaren (co)-trainers en trainingsacteurs?

Onze (co)-trainers en trainingsaceurs zijn er aan gewend om te werken voor verschillende groepen mensen en passen zich gemakkelijk aan. Een groot deel van hen is ook trainingsacteur en kan daardoor gemakkelijk schakelen tussen trainen en trainingsacteren. Het is een doel om goed aan te sluiten bij de cursisten en evt. collega-trainer. Ze hebben allen veel werkvormen en methoden in hun rugzak, waar de deelnemers gebruik van zouden kunnen maken. Bijvoorbeeld energizers, communicatie oefeningen en modellen.
Groepsdynamica en het inzicht hierin speelt daarbij ook een rol, ze krijgen mensen in beweging, er komt energie in de groep onder professionele begeleiding met heldere feedback en met respect voor de cursist en zijn leerproces.

Tijdens de training zal de deelnemer ervaren dat:
Onze trainers zorgen dat het doel van de training mij vanaf het begin duidelijk is en dat doel is leidend.
De stof duidelijk en enthousiast wordt overgebracht. De kans dat de deelnemers met plezier deelnemen wordt daardoor groot.
De 'eigenheid' behouden blijft, authenticiteit in nieuw gedrag is belangrijk.
Iedere cursist datgene leert wat binnen zijn of haar vermogen ligt.
Onze trainers met respect omgaan met de grenzen van de deelnemers.
Bewustwording een belangrijk thema is in trainingen.
Na een training beseft een deelnemer wat er nog meer mogelijk is dan de tot dan toe bewandelde paden.

Tijdens een rollenspel zal de cursist ervaren dat:
Het rollenspel goed aansluit bij de praktijk van de cursist.
Het uitvragen van de situatie een goede balans heeft tussen snelheid en grondigheid.
Onze acteur kennis heeft van de modellen waar in de training gebruik van wordt gemaakt.
'Goed' gedrag in het rollenspel beloond wordt.
Er feedback wordt gegeven, zowel in het rollenspel als daarbuiten. En zowel vanuit de rol als vanuit henzelf.
Onze acteurs de doelstellingen van de cursisten helder hebben, zodat de deelnemer echt kan werken aan zijn of haar leerpunt.
Het gesprek realistisch wordt neergezet.
Er gebruik gemaakt wordt van humor en enthousiasme.
Onze acteurs een veilige situatie creëren en daarmee de cursist op zijn gemak stellen.