Afbeelding 1

Leren en uitproberen!

Ik train en coach leidinggevenden en hun medewerkers met als doel op een praktische en creatieve wijze te ondersteunen in effectiever communiceren, verbeteren van samenwerking met anderen en bewustwording van houding/gedragsaspecten en positieve gespreksvorming. 

Maar vooral ben ik trainingsacteur en kan behandelde theorie en of nieuwe inzichten direct uitgeprobeerd en toegepast worden.
Ik ben acteur in coachingstrajecten, trainingen en assessments.  

Ik heb kennis van en ervaring met diverse trainings- en psychologische modellen o.a: het communicatiestijlenmodel, de Roos van Leary, de teamrollen van Belbin, LSD, kernkwadranten, STAR, Regiemodel, Inspringmethode, NLP, Systemisch werk, Oplossingsgericht denken, DISC, Enneagram en MBTI.