Werkervaring

Trainingsacteren, vanaf april 2021 tot heden:
Verschillende opdrachten waaronder;
- assessment oplossingsgericht werken op Fontys Hogeschool
- cursus functiescholing onder toezichtstelling voor Jeugdbescherming Brabant
- cursus complexe vechtscheiding voor Jeugdbescherming Brabant

Jeugdzorgwerker, Jeugdbescherming Brabant 2006 - heden:
Afdeling Opleidingen van 2021 tot heden:
Het ontwikkelen en geven van een training voor Jeugdreclasseerders (samen veilig)
Het geven van de training Oplossingsgericht Werken

Afdeling Jeugdreclassering van 2015 tot heden:
Toezicht houden op en begeleiden van jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd.
Optreden als getuige deskundige in de rechtbank.

Afdeling Jeugdbescherming van 2012-2015:
Kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren (voogdijmaatregel en ondertoezichtstelling).

Afdeling Toegang (vrijwillige hulpverlening) van 2006-2012:
Het uitvoeren van een screening, in kaart brengen van de hulpvraag en indiceren van hulpverlening.
Casemanagement uitvoeren in o.a. drang en dwang zaken.
Het onderzoeken van zorgmeldingen. 

Opleidingen


Trainingsacteur
Hebbes Academy, Gemonde
April 2021

Oplossingsgericht werken 2.0 Vraagkracht
2019

HBO Social Work
CHE
2004 – 2007

MBO Sociaal Pedagogisch Werker 4
ROC A12
2000 – 2004


Daarnaast heb ik vele cursussen gevolgd binnen de jeugdzorg, waaronder omgaan met agressie, signalen van welzijn & veiligheid, psychopathologie en complexe scheidingen.